ඔබට අවශ්‍ය ඔීනෑම ජ්‍යොතිෂය සේවාවක් සඳහා

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 6629

  • Added: September 7, 2019

  • Location: Sri Lanka

  • State: Ratnapura

  • City: Godakawela

  • Views: 85

Description

*********ඔබගේ සියළු ජ්‍යොතිෂ්‍ය කටයුතු විශ්වාසයෙන් හා වගකීමෙන් යුතුව සිදු කර ගැනීම සඳහා අප හා එක්වන්න********

#ජන්ම පත්‍ර සෑදීම
#කේන්ද්‍ර බැලීම
#පොරොන්දම් බැලීම
#පලාඵල විස්තර
විවාහ ප්‍රමාදය හා එහි ගැටළු,රැකියාව ලැබීම හා එහි ගැටළු,අධ්‍යාපනය අඩාල වීම,විදේශ ගත වීම හා නොලැබීම,යනාදී විවිධ ප්‍රශ්න ,ගැටළු ඔබගේ උපන් වේලාව තුළින් විස්තර සපයනු ලැබේ.
G.K.A.ධර්මප්‍රිය (ඩිප්ලෝමාධාරී )
251/C
වරායාය
ගොඩකවෙල.

විමසීම් -: 0712671545