30/=සිට ඉහළට

දිවයිනේ අඩුමමිලට බෙඩ් ෂිට් අලෙවිය.

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 10358

  • Added: August 18, 2020

  • Sale Price: 30/=සිට ඉහළට

  • Location: Sri Lanka

  • State: Gampaha

  • City: Ja-Ela

  • Phone: 0771964341 / 0117902278

  • Views: 76

Description

අඩූ මිලට බෙඩ් ෂීට් ලස්සන ඩිසයින් වලින් ඩබල් බෙඩ් ෂීට් අපේ මිල රු.290/= යි වෙළදපළේ මිල රු.600/=යි,ඩබල් බෙඩ් ෂීට් කොට්ට උර දෙක සමග අපේ මිල රු.390/-යි,වෙළෙඳපළේ මිල රු.800/=යි,3පල් බෙඩ් ෂීිට් කොට්ට උර දෙක සමග අපේ මිල රු.490/=යි,වෙළෙඳපොළ මිල රු.950/=යි,තවත් බෙඩ් ෂීට් වර්ග 70ක්,තුවා,ලේන්සු,සරොන්,නයිට්ඩස්,පාසල් ළමුන්ගේ මේස් රු.40/=,cotton මේස් රු.90/=,සර්වියට් රු.30/=සිට,කොට්ට රු.350/= සිට,මෙට්ට කවර
3×6- රු.490/=,4×6- රු.590/=,5×6 රු.690/=, 6×6- රු.790;= තොග මිලට ලබා
ගත හැක.
සැම්රිච්ටා ක්ලෝතින් අවුට්ලර් ගුරුගේ නේචර් පාර්ක් අසල,ජා-ඇල.
0771964341 / 0117902278