රූමත් චරිතවත් යුවතියකට මංගල ඇරයුම්.

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 11029

  • Added: January 18, 2021

  • Regular Price: ₨00

  • Location: Sri Lanka

  • State: Anuradhapura

  • City: Nochchiyagama

  • Phone: 071-9172586

  • Views: 82

Description

වයස : අවුරුදු 35
රැකියාව : වාහන අමතර කොටස් ව්‍යාපාරික(Yamaha dealer)
උස : අඩි 5 අඟල් 11
ආගම : බෞද්ධ
මව ඊශ්රායලයෙ සේවය කරයි.

KDH රථයක්, පොල් ඉඩමක්, කඩයක් හා කුඹුරු වල හිමිකරුවෙකි. කඩවසම් තරුණ පෙනුමකින් හා යහපත් ගතිගුණ වලින් යුතු ආගම දහමට ලැදි මෙම මහතාට වැදගත් පවුලක අවුරුදු 35ට අඩු යහපත් ගතිගුණ වලින් යුතු මනා පෙනුමකින් යුතු තරුණියක් සොයයි. කුල මල භේද නොසැලකේ. කරුණාවන්ත,අවංක බව හා චරිතවත් බව විශේෂයි.